Tin tức Đào tạo

Báo cáo trực tuyến quá trình tự đánh giá 2 Chương trình đào tạo

 • 18/03/2020
 • 66

Triển khai ứng dụng hệ thống E-learning trong thời gian tạm nghỉ do dịch COVID-19

 • 24/02/2020
 • 57

Tập huấn "Thiết kế và sử dụng Rubric trong đánh giá" cho giảng viên

 • 21/01/2020
 • 24

Hội nghị lấy ý kiến cập nhật CTĐT ngành Nuôi trồng thủy sản trình độ đại học

 • 14/01/2020
 • 60

Tư vấn hướng nghiệp cho gần 600 học sinh THPT ở TX. Ninh Hòa

 • 13/01/2020
 • 64

Nâng cao sự tương thích giữa chuẩn đầu ra đào tạo đại học với yêu cầu về nguồn nhân lực của xã hội

 • 30/12/2019
 • 124

134 học viên hoàn thành khóa bồi dưỡng đăng kiểm viên tàu cá năm 2019

 • 09/12/2019
 • 57

Trường ĐH Nha Trang tổ chức Hội thảo chuyên đề về phát triển chương trình đào tạo

 • 06/12/2019
 • 68

Nhiều kinh nghiệm thực tế cho sinh viên từ khóa tập huấn Quản lý lao động trách nhiệm trong Thủy sản

 • 18/11/2019
 • 57