Tin tức Đào tạo

Tập huấn trực tuyến về tự đánh giá chương trình đào tạo

 • 03/07/2021
 • 192

Trường ĐH Nha Trang sẽ đào tạo trình độ Tiến sĩ ngành Công nghệ sinh học

 • 22/06/2021
 • 215

Nghiên cứu sinh thứ 100 bảo vệ luận án tiến sĩ tại Trường ĐH Nha Trang

 • 08/06/2021
 • 257

Tập huấn xây dựng và triển khai sử dụng thư viện số cho cán bộ giáo dục tỉnh Ninh Thuận

 • 12/05/2021
 • 215

Tập huấn về hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học cho cán bộ giáo dục tỉnh Ninh Thuận

 • 12/05/2021
 • 167

Tập huấn Phương pháp giảng dạy đáp ứng chuẩn đầu ra cho giảng viên

 • 23/04/2021
 • 149

Tuyển 3500 chỉ tiêu đại học hệ chính quy năm 2021

 • 12/04/2021
 • 125

Sinh viên Viện Công nghệ Sinh học & Môi trường trải nghiệm thực tế tại đảo Hòn Mun

 • 12/04/2021
 • 93

Tổ chức phiên tòa giả định cho sinh viên ngành Luật

 • 31/03/2021
 • 108

Tập huấn phương pháp giảng dạy theo chuẩn Cambridge

 • 02/02/2021
 • 101