Khối phòng ban

Trưởng phòng: ThS. Trần Đức Lượng
Tầng 1, Khu nhà Hiệu Bộ
Trưởng phòng: ThS. Tống Văn Toản
Tầng 1, Khu nhà Hiệu Bộ
Trưởng phòng: TS. Đinh Đồng Lưỡng
Tầng 3, Nhà Đa Năng
Trưởng phòng: TS. Tô Văn Phương
Tầng 1, Nhà Hiệu Bộ
Trưởng phòng: PGS.TS. Đặng Xuân Phương
Tầng 3, Nhà Đa Năng
Quyền Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Ngân
Tầng 1, Khu nhà Hiệu Bộ
Trưởng phòng: Hồ Thành Sơn
Tòa nhà A8
Trưởng phòng: TS. Vũ Kế Nghiệp
Tầng 1, Khu nhà Hiệu Bộ
Tổ trưởng: ThS.Trần Minh Văn
Phòng 508-509 Tầng 5, Nhà Đa Năng
Giám đốc: Nguyễn Quý Hoàn
02 Nguyễn Đình Chiểu, ĐH Nha Trang
Giám đốc: ThS. Bùi Quang Thỉnh
Tầng 3 - Nhà Đa năng, 09 Tôn Thất Tùng
Phụ trách đơn vị: TS. Trần Thị Minh Khánh
P308 - Tầng 3, Nhà Đa Năng, 02 Tôn Thất Tùng
Phụ trách đơn vị: ThS. Nguyễn Văn Hân
Tòa nhà A8
Giám đốc: ThS. Đỗ Quốc Việt
Tầng 2, tòa nhà A3
Giám đốc: PGS.TS. Nguyễn Văn Hòa
Tầng 1, Tòa nhà B3