Đảng ủy và Đoàn thể

Chủ tịch: PGS.TS. Vũ Ngọc Bội
Tầng 2, tòa nhà Hiệu Bộ
Bí thư: TS. Khổng Trung Thắng
Tầng 2, Tòa Nhà Hiệu Bộ
Bí thư: TS. Nguyễn Thế Hân
Đang cập nhật
Chủ tịch: Đ/c Phạm Hồng Mạnh
02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang
PGS.TS Nguyễn Văn Ba
02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang
Chủ tịch: Đang cập nhật
   
02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang
Chủ tịch: TS Quách Hoài Nam
02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang